Рч Спектър

Употребата на милиметровия обхват дава предимство на САЩ при 5G мрежите

Владимир Владков

Пиковите скорости към клиента при 5G мрежите на няколко пазари се увеличават повече от два пъти спрямо тези на 4G мрежите, показва проучване на Opensignal за най-бързите услуги, засечени от потребители в САЩ, Южна Корея и Швейцария.

Компанията оцени най-високите скорости към клиента за 4G и 5G услуги в Австралия, Великобритания, САЩ, ОАЕ, Италия, Южна Корея, Швейцария и Испания.

В САЩ максималната скорост на 5G е 2,7 пъти по-висока от тази на 4G, или 1,815 Gb/s. Следващата най-бърза връзка е в Швейцария (1,145 Gb/s), следвана от Южна Корея (1.071 Gb/s), като тези три пазара са значително по-напред от останалите.

Всеки изследван пазар регистрира значително увеличение на скоростта след стартирането на 5G с изключенията на Австралия, която всъщност е показала по-ниска скорост в сравнение с 4G, и Испания, при която скоростта при двете мрежови технологии е почти еднаква.

В блог, в който се обсъждат констатациите от анализа, вицепрезидентът на Opensignal Иън Фог каза, че не е изненадващо, че максималните скорости в САЩ са значително по-високи от 4G, "защото операторите вече могат да използват спектъра с милиметровите вълни (mmWave) за 5G услуги".

"Там има изключително голям капацитет и екстремно бърз спектър, но покритието е много по-ограничено от това на мрежи, работещи в обхватите 3.4GHz до 3.8GHz, в които другите страни, в които е проведен анализът, са изградили своите 5G мрежи.

Компанията очаква, че максималните скорости ще се увеличат при отпускването на повече РЧ ресурси и по-широки канали.
Infographic: Where 5G''s Impact Is Already Being Felt | Statista You will find more infographics at Statista

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X