Широколентов Достъп

22 държави регистрират спад на фиксираните широколентови връзки

Иван Гайдаров

В края на първото тримесечие на 2020 г. броят на глобалните фиксирани широколентови връзки възлиза на 1,13 милиарда. Тримесечният растеж се възстанови в сравнение с Q4 2019, но остава вторият най-нисък през последните шест тримесечия. В 22 държави абонаментите за фиксирана широколентова връзка бележат спад през Q4 2019. Това означава, че ефектите от пандемията от Covid-19 вече оказват влияние върху пазара на широколентови услуги, но анализаторите очакват това да стане много по-видно през второто тримесечие на 2020 г.

Ето и основните тенденции, които анализаторите открояват в глобален мащаб:

- След лек спад на абонатите на фиксираната широколентова мрежа през Q4 2019, през това тримесечие Китай отчита ръст от 1,45%, което обаче е ръст, на половината в сравнение с обичайните 3-5%, регистрирани в миналото.

- Белгия, Колумбия, Тайланд, Пакистан, Обединеното кралство и Бразилия са сред страните, които отбелязват двуцифрен растеж на оптичните връзки, съответно 23,4%, 16,5%, 14,2%, 13,9%, 12,6% и 12,2%.

- През Q1 2020 оптичните връзки отбелязват най-висок ръст - 22.6% на годишна база.

- Логично, връзките, подсигурени от медни кабели, продължават да намаляват, спадайки с 10.3 на сто спрямо предходната година, докато сателитните връзки имат ръст от 9.3 на сто,

- Страните с най-голям спад на абонатите за фиксирана широколентова връзка включват Южна Африка, Перу, Тайван, Пакистан и Аржентина. Нарастването на броя на абонатите на оптична връзка не успява да компенсира спада на медните връзки.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X