Центрове За Данни

Концепцията SD-WAN пренасочва глобалните мрежи към приложния слой

Владимир Владков

След навлизането на софтуерно дефинираните мрежи в центровете за данни, сякаш дойде време софтуерът да измести и „сърцето“ на глобалния интернет – маршрутизаторите. Дали обаче многомилиардният пазар на MPLS устройства ще изчезне или само ще свие обема си, притиснат от много по-гъвкавите и ефективни софтуерни технологии SD-WAN? Това бе основаната тема на дискусията между анализатори и доставчици на SD-WAN решения по време на конференцията на NetEvents EMEA “Иноватори в облака, IoT, AI и сигурността“.

Стартиращи компании, някои от които с 2-3 годишна история зад гърба си, но и гиганти в технологичната сфера като Cisco и Nokia вече разработват и предлагат на операторите, но и на големите корпорации решения тип SD-WAN (Software Defined WAN), често използвайки и акронима ASN (Appplication Specific Network), като тези решения осигуряват бърза и приоритизирана връзка с приложенията, без значение през какви устройства преминават. Около 50% от ИТ приходите скоро ще бъдат генерирани от решения, свързани с облачни платформи за приложения, заяви Скот Райнович, анализатор от Futuriom.

Според него мрежа, специфична за дадено приложение (ASN) представлява софтуерна мрежа, която свързва приложенията без да изисква управление на хардуерни устройства, операционни системи или сървъри. „За разлика от VPN тунелите, ASN свързаността може да бъде предоставена автоматизирано от приложения в облака, без да се налага ръчно конфигуриране на хардуерни устройства“, обяснява Райнович.


Концепцията SD-WAN пренасочва глобалните мрежи към приложния слой

© Владимир Владков, Networkworld.bg

Участниците в дебата за SD-WAN: Скот Райнович, анализатор от Futuriom, Атчисън Фрейзър, СМО на Versa, Филип Грифит от NetFoundry, Рик Търнър, анализатор от Ovum. Снимка: NetEvents

 

Предизвикателства пред мрежите 

Все по-голяма част от мрежовия трафик се пренася към облачни платформи, затова расте и търсенето на широколентова свързаност, на защитена и криптирана свързаност (заради все по-големият брой отдалечени потребители и географски разпределена структура на големите компании). Предизвикателство е и управлението на мултиоблачна среда, което все по-често води до задръстване именно на връзките с глобалната мрежа (WAN).

Нуждата от пропусквателен капацитет във WAN частта расте непрекъснато, но бюджетите не растат, дори намаляват. Увеличават се притесненията за сигурността, търсенето на сигурна и надеждна свързаност към облачните приложения също расте. Надеждната глобална интернет свързаност е голямо предизвикателство, както и бързата работа на приложенията, допълни Скот Райнович от Futuriom.

Експоненциално нараства и броят на свързаните в мрежата устройства (IOT датчици, свързани коли, умни домашни електроуреди и др.). В резултат традиционните WAN връзки се сблъскват с все повече проблеми, пренасяйки този нарастващ трафик. Това поражда нуждата от разгръщане на нови архитектури, технологии и автоматизация във WAN мрежите. „Просто трябва да преминем в „приложния слой“, коментира Филип Грифит от NetFoundry, компания, отделила се преди 3 години от оператора TATA Communications.

Традиционните VPN не са най-добрите решения за индустриални IOT приложения, като над 70% от анкетираните от Futuriom са убедени в това. „Очевидно е, че крайните потребители искат да намерят по-лесен и по-сигурен начин да свържат датчиците към облака“, допълва Райнович. „Корпоративните мрежи са изградени така, че разчитат на маршрутизатори, но е нужно много ръчна работа за конфигуриране на устройствата. SD-WAN може да добави интелигентност, като горен слой за управление на устройствата“, каза той. С SD-WAN технологията следва приложенията, а не устройствата, действа като хъб, свързващ всички елементи.

Едно от големите предимства на SD-WAN спрямо MPLS e много по-евтиното устройство с качен софтуер – например ако SD-WAN решение струва около $250 000, за MPLS компанията трябва да даде 4 пъти повече – над 1 милион долара, обясни Райнович. Според него SD-WAN пазарът расте много бързо и още през тази 2018 г. ще достигне $1 милиард.

SD-WAN пазарът според Futuriom


Концепцията SD-WAN пренасочва глобалните мрежи към приложния слой

© Владимир Владков, Networkworld.bg

 

MPLS няма да отмре скоро

Използването на нови решения обаче не означава непременно, че трябва да изхвърлим старите „на боклука“. Напротив, операторите и клиентите им не трябва да се отказват от своите MPLS мрежи и услугите тип Carrier Ethernet. Оптималният сценарий представлява комбинация от различни технологии, която решава специфичните проблеми на дадена организация. Архитектурите, изградени на базата на SD-WAN, обединяват всички достъпни решения като LTE, MPLS, WiFi и други, давайки възможност за сегментиране на трафика, посочи Атчисън Фрейзър, главен маркетинг директор на стартиращата компания Versa. „Пазарът на MPLS е на обща стойност около $50 милиарда и той няма да се свие толкова бързо“, допълни Рик Търнър, анализатор от Ovum.


Концепцията SD-WAN пренасочва глобалните мрежи към приложния слой

© Владимир Владков, Networkworld.bg

Къде намират приложение новите услуги? Каква надеждност и мащабируемост осигуряват? Какви са дългосрочните ползи и нарастват ли приходите на операторите, които ги внедрят първи? Участниците в панела, посветен на новите модели на WAN услуги и мрежи, се опитаха да отговорят на тези въпроси.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X