Центрове За Данни

Щатският фонд KKR ще инвестира $1 млрд. в европейски центрове за данни

Владимир Владков

Американската инвестиционна компания KKR разкри мащабните си планове да подхрани пазара на центрове за данни в Европа с поне $1 милиарда, като ще ги инвестира както ви изграждане на нови, така и придобиване на платформи за центрове за данни.

"Пазарът на центрове за данни в Европа представлява уникална възможност за инвестиции, тъй като се базира на тенденцията на все по-масовото внедряване на облачни услуги и търсенето на данни", заявява Валдемар Шлезак, управляващ директор в KKR, отговарящ за инфраструктурата.

Валдемар Шлезак, управляващ директор в KKR

Валдемар Шлезак, управляващ директор в KKR


Новата компания, която ще работи под името Global Technical Realty (GTR), ще работи по две инициативи. Първата включва програма за изграждане на пакети, подходящи за големи облачни играчи. Този сегмент ще е твърдо свързан с местоположението, преди да започне да продава услуги на допълнителни облачни компании.

На второ място, екипът на GTR планира да реализира стратегия за изкупуване на бързоразвиващи се центрове, като това ефективен бизнес модел в условията на затрудена икономика. Това е проста, но доста "хичническа" стратегия, която идентифицира проблемните активи за придобиване, преди те да бъдат обединение в една обща операция, за да се постигне икономия от мащаба.

KKR и GTR се опитват да извлекат печалба от модерната облачна тенденция. Големите облачни играчи имат собствено присъствие в сферата на центровете за данни, което бързо разширяват, но има и много центрове, които работят самостоятелно. Програмата за изграждане на подходящи пакети премахва част от риска, свързан с инвестирането в нов център за данни, докато стратегията за придобиване на разгърнати съоръжение представлява бърза печалба за компания с "дълбоки джобове", която се стреми да бързо на пазара и да се възползва от засиленото търсене на облачни услуги.

Днес тенденциите са само в една посока - нагоре. Все повече компании дигитализират бизнес процесите си, прехвърлят в облака повечето работни натоварвания. Изолацията и "заключените" офиси ускоряват програмите за цифрова трансформация. Големият въпрос е каква част от тези програми ще бъдат завършени след като светът се нормализира поне в някаква степен.

Изглежда, че принудителното въвеждане на дистанционна работа ще има известна устойчивост в дългосрочен план, като може би ще стимулира по-широка програма за трансформация, а веднъж започнал, процесът на прехвърляне в облака ще катализира още по-големи неща, смятат анализаторите от CCS Insight.

Освен тези непосредствени стимули за облака, тенденциите са за все по-дигитален и разпределен свят. Netflix, например, е много заинтересована да кешира колкото се може повече съдържание в периферни центрове за данни, за да подобри изживяването на своите потребители, а облачно базираните игри също осигуряват по-голямо търсене на ресурси от центрове за данни. Пандемията с COVID-19 стимулира цифровата трансформация и изглежда решението на KKR да инвестира в инфраструктура от центрове за данни е много навременно.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X