Центрове За Данни

PDU - електроразпределение за IT шкафове от "Ритал"

Network World

Бързото разпространение на дигитализацията във всички индустрии принуди компаниите да действат бързо и да инсталират мощни ИТ системи в дистрибуционните си центрове. Това се отнася за основните и облачните центрове за данни, както и за т.нар. Edge Data Centers в периферната мрежа. Сигурността и наличността са ключови критерии, защото без функционираща ИТ система ежедневно много процеси като контрол на движението и резервации на авиокомпании, да не говорим за производствени процеси, са просто невъзможни. Тази тенденция се запазва, както показват най-новите технологии като 5G или Индустрия 4.0 за производствени среди.

Надеждното електрозахранване е важен елемент от всеки център за данни. Надеждно трябва да е всяко звено по веригата - от основно захранване, дизел генератор, UPS системи, електроразпределителни табла до вертикални разклонители PDU в IT шкафовете. В зависимост от приложението, наличността и изискванията за сигурност центърът за данни може да бъде с една шкаф система, комбинация от няколко или облачен център за данни. Във всички тези случаи надеждното захранване играе основна роля.

За този широк спектър от приложения е необходим набор от решения за разпределение на мощността (PDU) за осигуряване на оптимална конфигурация за всяко конкретно приложение. Освен това към интелигентните PDU могат да се добавят допълнителни сензори от серията CMC III за следене и контрол параметрите на средата в IT шкафа или в центъра за данни. Това е голямо предимство за малки инсталации, в един или няколко шкафа, тъй като PDU позволява цялостното решение да бъде интегрирано в една централна система за наблюдение.

Научете повече: https://www.rittal.com/de_de/pdu/index.php?lng=en


PDU - електроразпределение за IT шкафове от "Ритал"

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X