Центрове За Данни

Equinix разширява клиентския достъп до Alibaba Cloud на 17 пазара

Иван Гайдаров

Equinix, Inc. глобална компания за взаимосвързаност и центрове за данни, обяви, че ще разшири достъпа до Alibaba Cloud, който осигурява гръбнака на Alibaba Group, чрез Platform Equinix за клиенти, намиращи се в 17 локации. В това число влизат Дубай, Франкфурт, Хонконг, Джакарта, Лондон, Сингапур, Сидни, Токио, а също така и американски локации като Чикаго, Далас, Денвър. Това разширение, заедно с API интеграцията с Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric), ще подпомогне бизнеса от тези глобални пазари да има бърза и директна връзка с Alibaba Cloud в Platform Equinix.

Alibaba Cloud е третият най-голям доставчик на IaaS (инфраструктура като услуга) в световен мащаб и най-големият доставчик в Азиатско-тихоокеанския регион според Gartner. Чрез това партньорство Alibaba Cloud може да се възползва също от сигурен, директен достъп до стабилна и взаимосвързана екосистема от повече от 9 700 клиенти, включително 1800 мрежови доставчици и над 2900 доставчици на облачни и ИТ услуги в световен мащаб, за да подобри производителността, да намали забавянията и да увеличи надеждността за своите клиенти.

Като основен фактор за дигиталната трансформация облачните решения са широко възприети от мултинационалните компании, тъй като те се стремят да модернизират и мобилизират своите ИТ системи. Според Gartner се очаква IaaS бизнесът да достигне 62 милиарда долара през 2021 г. в световен мащаб и се очаква да нарасне със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 24% през прогнозния период 2019-2024. За да постигнат очакванията за трансформация, за компаниите е изключително важно да гарантират, че могат да осигурят сигурен и безпроблемен достъп до множество доставчици на облачни услуги (CSP) като Alibaba Cloud.

С оглед на увеличаващото се пазарно търсене Alibaba Cloud също интегрира своя API с ECX Fabric, за да оптимизира процеса за компаниите при улесняване на частни и директни връзки с Alibaba Cloud. Чрез един портал клиентите могат да създават и управляват директни частни връзки до Alibaba Cloud при поискване във всяка от 45-те метро локации на ECX Fabric за минути.

Наскоро Equinix обяви и разширяването на обхвата на услугата ECX Fabric до 7 нови пазара в EMEA, в това число и София.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X