Телеком Услуги

Deutsche Telekom ще мигрира към облака 18 милиона потребители на фиксирани гласови услуги

Владимир Владков

18 милиона потребители на фиксираната телефония на Deutsche Telekom скоро ще използват същата услуга, но през нова облачно базирана телефонна платформа.

Тя използва мултимедийна IP подсистема от ново поколение (NIMS), която е внедрена в центровете за данни на оператора в цяла Германия. Платформата обещава да обслужва услугите по-бързо и по-ефикасно, като автоматично заделя гласов капацитет в мрежата според текущите нужди. Тя е базирана на отворени стандарти и интерфейси, което на теория ще позволи на Deutsche Telekom да избира различни доставчици, така че по-евтино да внедрява, поддържа и надгражда системата си.

Доставчиците, които са ангажирани за внедряването на NIMS платформата на Deutsche Telekom, са Juniper Networks, Red Hat, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, Mavenir и Metaswitch.

Обикновено, когато се говори за облачна телефония, тя се отнася до хоствани услуги за предприятия, в които потребителите са от десетина до няколко хиляди. Реализацията на Deutsche Telekom обаче е със значително по-голям мащаб.

"Този подход е почти революционен, заяви Уолтър Голдениц, ръководител на технологиите в Deutsche Telekom. - В рамките на няколко месеца успяхме да създадем напълно нова система и да я пуснем в експлоатация. С най-съвременните методи на работа, мотивирани партньори и ноу-хау на нашите колеги направихме решителна стъпка към автоматизираните и базирани на софтуера телекомуникации."

Преди да започне търговското внедряване, Deutsche Telekom проведе пилотен тест, при което платформата успя да обработва по 100 милиона гласови повиквания. Това бе комбинация от обаждания между два телефонни номера на Deutsche Telekom, както и разговори към други мрежи.

Разпространението на облачната телефония представлява логична следваща стъпка в цялостната IP стратегия на Deutsche Telekom, която тя следва от години. Целта на оператора бе всички негови услуги в Германия да работят с IP до края на 2018 г., но миграцията официално завърши едва през февруари тази година.

Съобщението бе направено през същата седмица, в която изследователската компания Dell'Oro Group разкри, че капиталовите разходи за облачните центрове за данни за второто тримесечие са нараснали със 17% на годишна база. Глобалните сървърни приходи са скочили с 10%, тъй като доставките на т.нар. "сървъри в бели кутии" (т.е. без лого на производителя) за облачните компании са достигнали 1,3 милиона броя.

"Основните доставчици на облачни услуги, базирани в САЩ и Китай, ускориха разширяването на сървърния капацитет, за да отговорят на изискванията за дистанционна работа и обучение", отбеляза Барон Фунг, директор изследвания в Dell'Oro.

Докладът за капиталовите разходи за центровете за данни на Dell'Oro проследява 10-те най-големи доставчици на облачни услуги като Amazon, Alibaba, Google, Microsoft и т.н., така че данните за растежа не включват разходите за сървъри за телекомуникационната сфера. Напълно е възможно инвестициите на по-мащабния пазар на облачни центрове за данни да нарастват още по-бързо.

Предимствата от мигрирането на наследени услуги като фиксираната телефония към облака са ясни. Телекомуникационната компания може да опрости инфраструктурата си, използвайки готови сървъри и чипове за хостване и експлоатация както на комуникационни, така и на информационни услуги. Намаляват се разходите и и се ускорява пускане на пазара на нови услуги. Разбира се, процесът е по-сложен, тъй като телекомите трябва да гарантират, че услугите от следващо поколение, базирани на облака, ще работят в същия мащаб като техните по-стари еквиваленти, а миграцията трябва да стане, без да води до прекъсвания на услугите.

Снимка на hunt-er от Pixabay.com
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X