Корпоративни Мрежи

OTN Systems и ITA Group внедряват MPLS-TP решения в софийското метро

Владимир Владков

Оптични решения на белгийската компания OTN Systems, базирани на технологията MPLS-TP, са внедрени в софийското метро (третият метродиаметър) от системния интегратор ITA Group. Комуникационните системи XTran на OTN осигуряват безпроблемната работа на мрежите за критични приложения, обединявайки "двата свята" - на TDM и на преноса на пакети, като осигуряват изключително дълъг експлоатационен живот (над 20 години).
Белгийската компания, която до 2008 г. е част от Siemens, вече е инсталирала над 17 500 възли в целия свят, като всеки трети оператор на метролинии разчита на нейните системи. Сред другите индустрии, върху които са фокусирани решенията на OTN, са комуникациите на нефтопроводи и газопроводи, енергийни мрежи, минни компании, служби за управление на въздушния трафик и др.

Предимство на системите OTN e тяхната възможност за лесна експлоатация, включително чрез предоставената система за мрежово управление NMS, която е комплексна и управлява цялата мрежа. Освен това се намалява нуждата от сериозно преобучаване на техническия персонал, което е особено важно при днешната извънредна ситуация с все по-затруднен достъп до работните места и стремеж към дистанционна работа, обучение и наблюдение.

Емил Ботушаров, ITA Group, и Йоахан де Билде, директор "Продажби" на OTN Systems за Европа и страните от Магреб

© Владимир Владков

Емил Ботушаров, ITA Group, и Йоахан де Билде, директор "Продажби" на OTN Systems за Европа и страните от Магреб


"Най-често внедряването на системите се осъществява от наши партньори и системни интегратори, като в България наш партньор е ITA Group. Освен това контактуваме и директно с крайните клиенти, за да разберем точно нуждите им", обясни Йоахан де Билде, директор "Продажби" на OTN Systems за Европа и страните от Магреб. Самото име на компанията OTN идва от "отворени транспортни мрежи, което означава, че през опорната мрежа преминават прозрачно всички видове сигнали. В портфолиото й са включени два типа системи - OTN (базирани на TDM технологии SDH/PDH) и XTran, която е базирана на технологията MPLS-TP (от транспортен профил). От 2019 г. насам основният бизнес на компанията са пакетните решения, докато през 2017 г. продажбите са били разделени поравно с TDM базираните. "TDM ще остане и в бъдеще в някакви ограничени количества за дадени приложения, но ръстът на бизнеса ще продължи да се генерира от пакетните решения", заяви де Билде.

Сложността на мрежите нараства както заради увеличения им размер, така и заради различните трафични потоци. Мрежите от следващо поколение вече мигрират към оптика и към Ethernet, но много от съществуващите TDM приложения остават на "въоръжение". Затова при еволюцията към пакетна инфраструктура е важно в новите мрежи от тип точка до точка да бъдат експлоатирани както TDM, така и Ethernet приложения, обясни специалистът. Той допълни, че стратегията за тази еволюция се базира на 4 стълба:
  1. Прилагане на правилната технология, в случая това е MPLS-TP (Transport Profile)
  2. Внедряване на тази технология в перфектните мрежови елементи, а при OTN Systems това е фамилията XTran.
  3. Да се улесни животът на ИТ мениджърите, предоставяйки им превъзходна система за управление NMS.
  4. Сътрудничество с отличен партньор, който притежава опит в експлоатацията на тези решения, в България това е ITA Group.

OTN Systems познава много добре екосистемата от оперативни технологии и нейните специалисти предоставят подкрепа във всички етапи на проектите за новите мрежи - от проектен инженеринг, конфигуриране на системите, фабрични тестове на конкретните устройства (т.нар. FAT), тестове за интеграция с досегашното оборудване, обучения. Специалистите предоставят и денонощна софтуерна поддръжка, както и директен достъп до разработчиците. "Тестовете FAT (Factory Acceptance Test) се извършват в специална зала, в която се правят изпитания как работят всички устройства на даден клиент, коментира де Билде. - Изграждаме системите в специални шкафове, понякога наши, друг път доставени от самите клиенти", обясни той.

Защо се предпочита вариантът MPLS-TP?

Защо да изберем именно технологията MPLS-TP за корпоративни мрежи от ново поколение с критично важно значение, коментира Юри Яшек, отговаря за бизнеса на OTN в Източна Европа. "SDH/SONET мрежите вече отмират и всички се стремят към пакетни мрежи. Но кой потребител от каква точно пакетна технология се нуждае, трябва да прецени преди да я е купил, за какви приложения е подходяща тя. Вторият въпрос е дали специалистите в организацията могат да се справят с тази технология, дали имат нужда от ново обучение, какъв бюджет е нужен не само за покупка, но и за експлоатация. И накрая е важно кой доставчик разработва оборудване, на кого се доставя то и доколко е важен всеки клиент за този доставчик", заяви Яшек.

В реалните мрежи на много от корпоративните организации ситуацията е сложна. В енергийните системи работят както SCADA и WAMS, така и IP базирани приложения. В тези мрежи времезакъснението е изключително важно, като превключването трябва да става в рамките на 5-6 милисекунди. Мрежите са критично важен елементи и при управлението на жп транспорта, в органите за обществена сигурност. "Така че за всяка организация проверяваме кои са критичните приложения и как новата технология се вписва в йерархията от ценности на тази организация", каза още Яшек.

За одобрение на дадена технология се прави оценка на реалните полеви ситуации. Оценява се както времето за първоначална настройка и надеждността на опериране на технологията, както и каква точно информация ще получаваме от мрежата и какъв би бил ефектът от отпадане на захранването, от прекъсване на кабел или друга повреда, т.е. дали превключването към резервна система ще се отрази на работата на приложенията. "Накрая трябва да се направи полеви тест на системата, допълни Яшек. - Ако вашият системен интегратор не е готов да прави полеви изпитания, значи нещо не е наред. Ние поддържаме тесни контакти с клиентите и организираме полеви изпитания предварително , още преди закупуване на оборудването."

Вторият важен момент е дали организацията и персоналът (оперативен и ИТ) може да се справи с новата технология. Оперативните специалисти отговарят за разнообразни системи, сензори, имат многобройни задължения, а ИТ отделът има опит в ИТ системи, но не разбира от оперативните системи. "При покупка на сложна технология са ви нужни хора с дългогодишна практика. OTN обаче се стреми да разработва системи, лесни за експлоатация, която всеки инженер може да управлява с лекота", категоричен е Яшек. Той добави, че редица други системи предоставят функционалности, създадени за друг сектор, затова често се налага да чакат с години да бъдат доразработени функционалности, специфични за конкретния клиент.

"Никой не създава технология, която да е еднакво добра за всякакъв вид приложения", обясни той. Решенията Carrier Ethernet не са подходящи за критично важни мрежи, а комплексните решения за телекомуникационни оператори (вкл. базираните на IP/MPLS), са твърде скупи както за покупка, така и за обслужване. Именно с тази цел е разработена технологията MPLS-TP, която използва най-добрите части от други технологии - част от MPLS, внедрявайки принципите на софтуерно дефинираните мрежи SDN и обслужвайки както Metro Ethernet, така SDH. "От гледна точка на крайния клиент, тази технология не е толкова сложна, тя осигурява прозрачно опериране (т.е. пренася всички видове трафик), напълно управляема е през NMS и осигурява бързо откриване на повреди.

Като технология IP/MPLS бе създадена за големи оператори с големи и сложни мрежи, така че да се намалят закъсненията в тях и варирането на тези закъснения. Тези операторски мрежи са с твърде динамична среда, обслужват милиони абонати , които непрекъснато се включват и изключват, а това налага динамичното преконфигуриране на мрежите.

Същевременно в големи корпоративни мрежи в предприятия с по над 1000 възли в страни като Русия и САЩ, има голяма прогнозируемост и на възлите, и на хората, които ги използват, и на устройствата (машини, сензори). Дори в такива големи мрежи не се налага всеки месец да се строят и включват нови помещения, да се назначават или съкращават служители. Именно затова корпоративната мрежа може да стане по-надеждна за критични приложения, ако е по-статична, обяснява Яшек.

В резултат IETF и ITU-T съвместно създават стандарта MPLS-TP за критично важни корпоративни мрежи. В него са премахнати частите, отговарящи за динамичното управление, а са добавени по-добри възможности за статични конфигурации, мониторинг на производителността, превключване под 50 милисекунди, както и работа в различни топологии - линейна, пръстеновидна или решетъчна (mesh).

"Когато трябваше да изберем върху коя технология да се фокусираме през 2011 г., разгледахме и трите варианта - MPLS-TP, Industria Ethernet и IP/MPLS", каза Яшек. При Ethernet дори при създаване на обособени канали, пропусквателния капацитет не е управляем. "Ако някой пренася голям видеофайл, той "ще глътне целия капацитет и това ще блокира работата на критично важните ви приложения, макар те да пренасят по-малък трафик, добави специалистът от OTN Systems. - При MPLS-TP пропусквателните капацитети и закъсненията са гарантирани чрез управляващият слой, като "ръчно" се задава закъснение за всяко приложение." При Ethernet се налага конфигуриране на отделните комутатори, няма управление на капацитета, а самото управление става през команден ред или с уеб интерфейс. Същевременно при MPLS-TP се управлява цялата мрежа от хардуер, капацитет, услуги и настройки и то с помощта на интегрирана NMS система.

От друга страна, IP/MPLS е технология от трети слой на OSI модела (L3), която е добре установена от поне 20 г., но тя не може да поддържа наследения транспорт (предимно SDN), т.е. трябва да изхвърлите всичко, което не е IP, коментира Яшек. "Технологията е подходяща за маршрутизирани услуги в силно динамични среди. Дори да вземете най-добрия IP маршрутизатор, само след 5 години след някои приложения той няма да става. Тогава трябва или да добавите нов софтуер, или директно да го замените с ново устройство", допълни той. MPLS-TP поддържа съществуващите преносни мрежи и осигурява контрол на транспортно ниво (на ниво "кабели") по-добре от IP/MPLS. Не се поддържат някои от IP протоколите, но е "предсказуема", т.е. всяко приложение разполага с нужния му капацитет. "Мрежовият дизайн е определен предварително, а човек оператор решава как се пренасят данните, а не маршрутизатор автоматично да взема решение за пренасочване според трафика. Ако мрежата се променя динамично, то IP/MPLS e за предпочитане", каза още Яшек.

Той допълни, че технологиите могат и да се допълват, а не само да се конкурират. В MPLS-TP може да има и външни "добавки", базирани на IP/MPLS. "В нашите устройства се фокусираме върху критично важни мрежи, но те се интегрират и с външни IP/MPLS устройства. При разработката на системата за конкретния клиент, имаме предвид в каква степен тя е съвместима с другите му мрежи", каза още специалистът. Според него MPLS-TP e по-добра в 3 области - предвидимост, лесна експлоатация и гарантирано качество на услугите.

Продуктите на OTN
Фамилията XTran на OTN Systems вгражда MPLS-TP за корпоративни мрежи, като между опорните възли връзките могат да са 1 GbE, 10GbE или 40 GbE, a от догодина и 100 GbE. От страната на клиентските устройства, фамилията XTran предлага разнообразни интерфейси, включително серийни, SHDSL, 1/10 Gb Ethernet, STM 1/4 , T1/E1. Едно и също устройство поддържа интерфейси от 64 Kbps до 40 (a догодина 100) Gbps. Пълният спектър от устройства на OTN покрива различни ситуации в мрежата - и като скорости, и като вид на интерфейса. По-малките варианти осигуряват до 64 Gbps, а по-голямото устройство - дуплексно предаване до 720 Gbps (за опорни възли в мрежата). Всички устройства се управляват от една и съща система TXCare, която управлява и устройства на външни производители, гласови шлюзове и др.

Оборудването XTran

Оборудването XTran


Модулна концепция на фамилията XTran дава възможност за използване на едни и същи модули за захранване, за комутация в зависимост от размера на шасито. Захранването може да е до 240 променливо напрежние, или два вида право напрежение - 18 до 60 VDC или 88 до 300, като е е възможна комбинация от тези модули. Големите устройства XT2215 Core XTran изискват активно охлаждане при работа в затворени помещения, а работната температура е до 55 градуса. Системата TX Care "се грижи" както за мрежата, така и за управление на конфигурирането, на осигуряването и отказоустойчивостта на връзките, както и на услугите от край до край. Има и добавка за киберсигурност, която предпазва от атаки към управляващия слой, например неизползваните портове са изключени по подразбиране, цялата мрежа е с инженеринг на трафика, спирайки DoS атаки, а всички приложения изискват автентификация чрез списъци ACL (на базата на MAC и/или IP адрес).

Досега за 10 години OTN Systems е доставила над 5000 възли XTran с MPLS-TP, поддържащи всички стари стандарти, допълни Йоахан де Билде.

Цялото представяне на OTN вижте във Facebook видеото на Networkworld:

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X