Мнения

М-Тел: За да се ползва LTE, е необходимо КРС да предостави нови честоти

Network World

1. Пазарът на мобилни телефонни услуги у нас е близо до нивото на насищане. От друга страна, евродирективите и съответно КРС налагат все по-големи ценови ограничения на роуминг тарифите и на терминирането, а платежоспособността на българските потребители не се е увеличила съществено. Как Мобилтел планира да запази нивото на постъпленията и на печалбата?
Клиентите на Мобилтел получават качество на мобилните услуги и обслужване, което е над средното за ЕС качество. Всяка година компанията инвестира близо 100 милиона евро в усъвършенстване на своята мрежа, в резултат на което телекомът единствен в България предоставя най-високата интернет скорост - 21 Mbps, благодарение на технологията HSPA+. Операторът предвижда разширяване на покритието на свръхмодерната технология освен в София и в други градове на страната. Непрекъснатите инвестиции в мрежите, които значително подобряват качеството на услугите, и все по-ниските цени са положителни тенденции, от които се възползват клиентите ни и които стимулират потреблението и интересът към продуктите от портфолиото ни.
Така например през 2009 г. М-Тел отбеляза 200% ръст в продажбата на лаптопи в сравнение с предходната година. С 237% в сравнение с 2008 г. са се увеличили клиентите на Box услугите. Очакваме тази тенденция да се запази през 2010 и дори да се повиши, тъй като съществува огромен потенциал в конвергентните услуги - широколентов интернет, глас, фиксирани услуги, интернет, развлекателни услуги.
Съвсем естествено с навлизането на М-Тел на нови пазари, каквито са фиксираният, телевизионният и рекламният (компанията предлага на своите клиенти също възможността да рекламират в мобилното пространство), се отчита и промяна в източниците на приходи на компанията.
През 2010 ще се фокусираме върху развитието на конвергентни услуги, осигуряване на широколентов интернет в малки населени места, предоставяне на достъп до дигитална телевизия Quarto във все повече точки в страната, както и популяризиране на фиксираните ни услуги. Акцент за М-Тел през настоящата и следващата година ще бъдат отново смартфоните, при които компанията ни ще предложи изключително атрактивни оферти. През 2009 г. М-Тел отбеляза 42% ръст в продажбата на смартфони. Потребителите, ползващи смартфони, носят седем пъти повече приходи в сравнение с останалите клиенти.
Услугите и продуктите, които предлагаме, не само ще бъдат доразвивани, но и предстои въвеждането на още интересни за клиентите новости.
Сред иновативните услуги, които М-Тел предлага на българския пазар, са: M-Tel KEYCONTROL за дистанционен достъп до дома; M-Tel Spot за разговори и съобщения в реално време през Интернет; М-Tel Mobile Eye за дистанционно наблюдение на дома; M-Tel NAVIGATOR - услуга, чрез която клиентът е упътван до точен адрес, като се осъществява интеграция между мобилния телефон и интернет съдържание; система ТЕМЕО за 24-часово дистанционно наблюдение на хора със сърдечносъдови проблеми.


2. Какво е нивото на конвергенция на телефонните услуги (мобилни и фиксирани) за бизнес клиенти с услугите за данни? В кои бизнес сегменти се търси подобно обединяване на услугите и защо - малък и среден бизнес, големи корпоративни клиенти, държавни организации и ведомства? Развиват ли българските оператори към модела предоставяне на съдържание, услуги и приложения, а не само на свързаност и пренос? Възможно ли е мобилните оператори да започнат да предлагат на фирмите у нас „облачни услуги" (cloud computing), използвайки вече изградената си инфраструктура и центрове за обработка на данни?
Цялостните телеком решения заемат все по-голяма част от портфолиото на мобилните оператори. Ако клиент посети М-Тел магазин с желание да закупи модем за мобилен интернет, той ще може да закупи в комплект и лаптоп на атрактивна пакетна цена. Именно улеснението и възможността да получат накуп всичко онова, от което имат нужда, провокира и интереса към подобни услуги и продукти.
Конвергентност се търси във всички сегменти. Това се налага от силната конкуренция на пазара и желанието на клиентите за намаляване на разходите за услуги, както и от необходимостта за оптимизиране на разходите за предоставяне на тези услуги от страна на телекомуникационните оператори. Това се постига чрез търсене на синергии между платформите на операторите, мигрирането на съществуващи услуги към мрежи с пакетен пренос на данни и иновативното използване на нови технологии като IMS.
Мобилтел отдавна предлага разнообразно мобилно съдържание на своите потребители. Порталът Vodafone live! предоставя достъп до новини, музика, видео и много други. Съдържанието е предназначено за всички възрастови групи и вкусове. Абонатите на цифровата телевизия QUARTO пък имат избор от различни пакети телевизионни канали, като Мобилтел им предлага най-голямото разнообразие от HD (high definition) канали в България. С QUARTO клиентите имат и възможност да гледат по поръчка и музика, и филми, като избират от над 500 заглавия.
Съвсем логично е мобилните оператори да започнат да се ориентират към „cloud computing" и да предлагат услуги от типа SaaS (Software as a Service). Дейта центровете на мобилните оператори са оборудвани с най-ново поколение сървъри, системи за архивиране на данните и много бързи връзки във и извън организацията. В допълнение мобилните оператори разполагат с модерни системи за таксуване, които ще им дадат гъвкавост при реализирането на различни бизнес модели и предлагането на атрактивни за потребителите продукти и предложения. Развитието на безжичните технологии за пренос на данни като WiMAX, HSPA и LTE ще дават допълнително предимство на мобилните оператори, осигурявайки незабавен достъп до приложенията и услугите в „облака". Всички тези фактори откриват нови възможности пред мобилните оператори.

3. Какво е нивото на мобилния пренос на данни у нас по отношение развитие на услуги, изискващи голям капацитет (мобилно видео по поръчка, онлайн игри, видеоконференции, мобилна телевизия и др.) и по отношение използването им от потребителите?
Увеличението в потреблението на широколентов интернет през 2009 отбелязва растеж от 150% в сравнение с 2008. Предизвикателство е за М-Тел да поеме това увеличение в трафика на данни в сфера, в която и през 2010 ще се инвестира активно. М-Тел беше първият телеком оператор в България и шестнадесетият в света, който внедри модерната технология High Speed Package Access+, която позволява скорост на пренос на данни до 21 Mbps, целейки да отговори на растящия обем от клиенти и нарастващия трафик, както и на по-висока степен на качеството. Компанията ни ще продължи да инвестира в мрежата си, за да може все повече хора в цялата страна да имат възможност да се възползват от предимствата на модерната HSPA+ технология.

4. Според производителите и GSM асоциацията новата 4G технология LTE предлага по-ниски оперативни разходи и заради използването само на IP пакетна мрежа, както и значително по-високи скорости на мобилен пренос. От друга страна, има редица проблемни области като поддръжката на стандартна GSM телефония през LTE и големите инвестиции в надграждане на линиите между базовите станции (backhaul). Достатъчен ли е капацитетът на HSPA/HSPA+ мрежата и кога можем да очакваме евентуално внедряване на LTE в България? Оправдано ли е инвестирането в LTE в момента и няма ли опасност тя да остане само допълваща технология за мобилен пренос (подобно на WiMAX) само в гъсто населените градски зони с висока концентрация на потребители, ползващи мобилни широколентови услуги?
LTE е следващото поред, четвърто поколение мобилна технология от стандарта GSM. Първата фаза на LTE е разработена от световните производители и в момента текат тестовете за нейното използване и интеграция с вече работещите 2G 3G/HSPA мрежи. Доста оператори от различни страни се подготвят за еволюционното си развитие към LTE. Това е трудоемък процес, изискващ много инвестиции, нови елементи в мрежите, прилагане на нови знания и създаване на нови услуги, ползващи LTE мрежи. Като цяло технологията е добре развита към момента и се правят тестове за интегрирането й в работещите мрежи. Така например mobilkom austria в Австрия вече направи демонстрации на LTE. Много други оператори от различни страни също имат опитни постановки и ще предложат скоро LTE.

5. Има ли перспективи LTE да се превърне в технология за преодоляване на цифовото разделение и осигуряване на достъпни Интернет услуги в отдалечените и селски региони у нас?
Най-вече услугите ще предопределят навлизането на тази технология в различните части на света. Трябва да се има предвид, че за да се ползва технологията LTE, също така е необходимо Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да предостави нови честоти. За предоставянето им е необходим план от комисията, който да посочи етапите и времето за изпълнение. Нека не се забравят и световната икономическа криза, както и огромните инвестиции на телекомите, инвестирани в изграждането на 3G/HSPA оборудване. Благодарение на инвестициите, които Мобилтел прави в своята мрежа, България стана 16-та страна в света, в която бе предложен мобилен интернет със скорост до 21 Mbps (мегабита в секунда).
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X