Мобилни Услуги

Ericsson: Внедряването на 5G в САЩ не e технически, а политически проблем

Иван Гайдаров

Внедряването на 5G в САЩ се е превърнало по-скоро в политически проблем, отколкото в такъв, свързан със стандарти или технологии, като се има предвид, че инфраструктурата вече е изградена до голяма степен и функционира. Това обяви ръководителят на Ericsson за Северна Америка.

Никлас Хювелдоп, който е президент на Market Area North America в шведския доставчик на технологии, отбелязва, че политиците и регулаторите в страната водят смислени дискусии относно 5G спектъра, като се стремят да отговорят на необходимостта от комбиниране на високи, ниски и средни честоти, за да могат да осигурят достъп на потребителите от цялата страна до бърз трафик.

Той отбелязва, че САЩ "по уникален начин работят и в трите групи", а комбинацията е "ключ за успеха на 5G".

Но спектърът не е единственото предизвикателство пред американската индустрия. Хювелдоп смята, че забавянето на разпределението на зоните и издаването на разрешителни за инфраструктура "е това, което ни задържа в момента", въпреки че първоначалните разгръщания са показали "ясно как можем да вървим напред по-бързо".

Ръководителят на Ericsson смята още, че през 2020 г. ще започне истинското разгръщане на 5G мрежата в САЩ, като то ще обхване градовете в цялата страна, стимулирано от наличието на повече съвместими устройства. Това ще даде възможност за нови случаи на употреба на мрежата от страна на потребители и предприятия, а също така и до появата на "иновативни решения от градски тип".

"Досега бяхме фокусирани предимно върху индустриални, автомобилни и други подобни случаи на употреба, но в рамките на следващата година ще видим откъде ще започне всичко на практика", смята ръководителят на Ericsson.

Хювелдоп също така обръща внимание, че Ericsson планира да доближи своята научноизследователска и развойна дейност, както и производството си, до своите клиенти в САЩ чрез редица скорошни инвестиции и отварянето на интелигентна фабрика в Тексас.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X