Рч Спектър

ЕК прие нови правила за малките клетки, стреми се да ускори 5G

Владимир Владков

Европейската комисия (ЕК) одобри регулация за малките клетки в опит да ускори разгръщането на 5G мрежите, подобрявайки капацитета за данни и покритието в страните от Европейския съюз.

В изявлението си Еврокомисията обяснява, че уточнява физическите и техническите характеристики на малките 5G клетки, които ще бъдат освободени от всякакви изисквания за индивидуални разрешения за планиране.
Правилата посочват, че антените трябва да бъдат "или невидими, или монтирани по невъзпрепятстваш начин върху носещата им конструкция", както и да създават по-малко електромагнитни излъчвания от Wi-Fi инсталация.

Малките клетки за 5G са планирани да използват по-малко енергия от настоящата 4G инфраструктура, а това според Еврокомисията трябва да помогне за осигуряване на по-ниските прагове за излагане на ЕМП. Комисията каза, че те ще бъдат "много под строгите прагове на излагане на ЕМП в ЕС, които са 50 пъти по-ниски от онези, които според международните научни доказателства биха имали потенциално въздействие върху здравето".

Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон подчерта, че 5G мрежите са "основен стълб за социално-икономическото развитие на Европа", осигурявайки нови услуги в здравеопазването, енергетиката, транспорт, образованието и много други области. Той добави, че мрежите ще играят "ключова роля" при възстановяването от Covid-19, като призова страните от ЕС ад стимулират разгръщането на 5G, за да подобрят иновациите и конкурентоспособността си.

Снимка Тиери Бретон, еврокомисар за вътршения пазар. © European Parliament
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X