Сигурност

Нетера спря над 15 различни DDoS атаки срещу българска банка

Иван Гайдаров

Нетера спря над 15 различни по вид и сложност DDoS атаки, насочени срещу неин клиент - голяма българска банка от семейството на международна финансова група.

В продължение на три часа сървърите на банката бяха обект на повече от 15 кибер атаки от DDoS естество като Volume Based Attacks, Protocol Attacks, Application Layer Attacks.

Целта на подобни удари е да засегнат и блокират свързаността с интернет, както и да претоварят вътрешните ресурси от мрежата на финансовата институция. Успешните пробиви биха довели до загуба на връзка с външния свят, влошаване и спиране на работата на вътрешните системи и услугите на банката.

Сървърите на клиента на Нетера бяха щурмувани от световноизвестна корпорация, наета от самата банка да проведе тестове за пробив на DDoS-защитата й. Нетера спря атаките успешно.

DDoS защитата на Нетера

Нетера предоставя надеждна и комплексна защита от DDoS атаки. Според нуждите и естеството на клиентския трафик, българският телеком предлага решения за защита през облачна платформа, специализирано хардуерно оборудване и комбинация от двете.

Услугите са предназначени както за корпоративни клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, електронни игри и магазини, уеб сайтове), така и за доставчици на интернет услуги.

Нетера предпазва от DDoS атаки от Layer 3 до Layer 7 вкл. Облачната платформа може да спре атаки с големина над 1.8 Tbps, а специализираното хардуерно оборудване гарантира, че това няма да внесе допълнително времезакъснение.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X