Операторски Технологии

Създайте си сами оптична инфраструктура

Владимир Владков

Купуването на мрежова инфраструктура (или услуга) от голям оператор може да бъде ефективно, удобно и със сигурност потребителят да няма никакви „главоболия“, но често това изисква значителни разходи. Този подход почти неизбежно се съпровожда от по-високи такси, трудно динамично мащабиране и зависимост от трета страна, когато възникнат проблеми в мрежата. Днес е от решаващо значение предприятията да успяват да контролират как и кога да мащабират мрежовата си инфраструктура. Очаква се IP трафикът от центровете за данни да нарасне 3 пъти до 2021 г. заради масовата глобална цифрова трансформация и експлозивното търсене на видео, „поглъщащо“ голям капацитет (според данните на Cisco Global Could Index - 2015-2020). Конфиденциалността на данните и специфичните услуги като Fibre Channel също са фактор за промяна на подхода.

По тези причини организациите все повече се насочват към изграждане на собствена инфраструктура, да наемат директно „тъмни влакна“ и да ги „захранват“ със собствено оборудване за пренос на данни. Това обаче е сериозно начинание с потенциално големи, макар и преодолими предизвикателства. Това означава, че след като бъде създадена основата, самоизградената инфраструктура може драстично да намали и капиталовите, и оперативните разходи.

Придобиване на „тъмно оптично влакно“

На първо място, предприятията трябва да определят и настоящите, и бъдещите си нужди от капацитет за пренос на данни, като подготвят оптичната си опорна инфраструктура така, че да бъде устойчива в бъдеще. Най-често срещаните предизвикателства, пред които са изправени компаниите при изграждането на инфраструктурата, са идентифицирането на идеалния оптичен маршрут и сключването на договор с доставчик на „тъмни влакна“, който да обслужва нужди на базата на месечните такси, както и качеството на самото влакно. С оглед на бъдещия растеж ще бъде от решаващо значение да се уверите, че доставчикът на „тъмни оптични влакна“ разполагат с маршрути, които съответстват на центровете за колокация в идеалните райони в случай на разширяване. Тъй като капацитетът на дадена дължина на вълната може да нарасне от 10G на 100G, а скоро дори до 200G или 400G, предприятията трябва да използват оборудване, което може да бъде надградено и да поддържа тези нови възможности, без това да нарушава съществуващите услуги или новото оборудване да заема прекалено много място в комуникационните шкафове.

Избор на колокационен център

Следващата стъпка е да изберете колокационен център, който най-добре отговаря на уникалните потребности на организацията (например хибриден облак, сървърна зала в собствената сграда). Колокационните обекти са съоръжения, отдавани под наем на фирмите, в които те поместват свои сървъри и друг хардуер, а колокационният център осигурява услуги като мощност, охлаждане и ежедневно управление на центровете за данни. Обикновено в тези съоръжения клиентите притежават оборудването и имат пълен контрол върху дизайна и използването на своята мрежа.

Фактори като местоположение, степен на сигурност и разходи за електроенергия допринасят за крайната цена на мрежата - както първоначални инвестиции, така и за експлоатационния й срок. Например финансова брокерска къща, в която „се броят“ и микросекундите, местоположението е първостепенно съображение. Близостта на нейния офис до сървърите на финансовата борса е от решаващо значение при постоянното състезание за намаляване на латентността. Вероятно такава фирма ще плати по-високи разходи за колокационно пространство и електроенергия, когато съоръженията се намират във водещи финансови столици като Ню Йорк, Лондон или Пекин. Предприятията, които са по-малко зависими от микролатентността, могат сериозно да обмислят компромис между най-краткото разстояние, по-ниските разходи за наем и енергийните разходи.

За организации, които използват колокационните обекти, които изпращат и получават изключително чувствителна информация, физическата сигурност ще бъде с най-висок приоритет. Тъй като увеличаването или намаляването на оперативните разходи ще повлияе върху крайното решение на организацията, внимателното претегляне на тези фактори ще бъде от решаващо значение още при стартиране на изграждането на инфраструктурата.

 

Дефиниране на нуждите от оборудване

Следващата стъпка след избора на доставчик на „тъмно влакно“ и партньор за колокация е да изберете оборудването, което ще пренася „светлинните сигнали“. Нужното оборудване зависи от разстоянието (за къси разстояния, градски мащаб или за по-дълги разстояния), пропускателната способност за данните, протоколите за данни, които трябва да бъдат поддържани (например Ethernet, Fibre Channel, ONT). Оптичното оборудване за пренос и мултиплексирането с разделяне на дължини на вълните (WDM) също са важни съображения при разработването на по-широкообхватен и устойчив пакет от споразумения за ниво на обслужване (SLA) с доставчика на „тъмни влакна“.

Определянето на изискванията за капацитета при стартиране на мрежата е основното съображение при избора на оптично транспортно оборудване. Основният въпрос е дали фирмата ще има нужда от капацитет 10/40/100/200G. Малка компания, която разпространява минимални данни до колокационния център в даден град, може да се нуждае само от 10 G, докато по-голяма компания, изпращаща големи обеми информация в цялата страна, по всяка вероятност ще се нуждае от 100G или 200G за дълги разстояния и ще е по-добре да разчита на хибридна мрежа. Ако дадена фирма използва критични приложения или прехвърля данни, които не позволяват никакво спиране, е важно да имате активни решения със защита. Те включват графични интерфейси и системи за управление на мрежата, чрез които да извършват ежедневните дейности и да провизират услуги отдалечено. Важно е фирмата да инвестира в оборудване, което следи производителността на мрежата, позволявайки „изолиране“ на грешките, бързо идентифициране и откриване на проблемите в мрежата. Всеки момент, в който дадена мрежа е неработоспособна или не работи оптимизирано, може да струва на компанията значителни щети.

Следващият фактор е как оборудването ще защитава непрекъснатия обмен на данни между обектите във WDM слоя. Има 3 варианта. Първият е пълно резервиране на оборудването, което предпазва от повреда на което и да е устройство или „прерязано“ влакно. На второ място това е защита на съоръжението, която просто защитава срещу прекъсване на физическия слой (оптичните линии). Третият вариант е защита „плюс“ на съоръжението, която предпазва от прекъсване на влакна и отказ на оптичен модул. Важно е да се отбележи, че близо 90% от проблемите са свързани с „отрязани“ влакна, а не с повреда на оборудването.

Третото съображение при покупката на оборудване е нивото на сигурността, от която се нуждае корпоративната мрежа. Сигурността на данните се превърна в задължително условие. Някои индустрии се нуждаят от сигурността за собствената си защита, а други трябва да се съобразяват с регулаторни изисквания за криптиране на данните. Новият европейски регламент GDPR допълнително оказва натиск върху компаниите да защитят данните по време на техния пренос.

Организациите, които работят с чувствителни данни, като правоохранителни органи, финансови институции и организации в здравеопазването трябва да обмислят покупката на оборудване с вградена сигурност P2P на физическия слой. Това важи особено в случаи, в които пътят на оптичните влакна е над земята (например близо до жп линиите). За съжаление проникването в некриптирано влакно е лесно дори за неквалифицирани хакери, при това с доста просто оборудване. Затова е важно данните да се криптират, но без това да се отрази на пропускателната способност или да се увеличи латентността. Зашита на оборудването неизбежно внася известно забавяне, но то е много по-малко при по-ниските нива, така че криптирането на данните във физическия слой (Layer 1) е за предпочитане пред това в Layer 2 или Layer 3 на мрежата.

Четвъртото съображение е свързано с мащабируемостта на оборудването. Предприятията трябва да обмислят бъдещите си планове за мрежата и мащабируемостта на цялата инфраструктура. Освен прогнозите за ръста на данните и на самата мрежа трябва да се очертае и оборудването, което да ги поддържа. Планът трябва да избягва замяна на оборудването. Мащабируемостта може да засегне и броя на каналите, от които се нуждае компанията, като водещите доставчици предлагат до 96 канала. Покупката на модулно оборудване с възможност за добавяне на портове и стекируемо шаси може да намали първоначалните разходи и същевременно да предостави възможност за по-евтино разширение.

DWDM и интеграцията

Важно съображение е и обучението на персонала. Малките и средните фирми, които се стремят да изградят своя собствена мрежа, може да не разполагат с необходимата компетентност за изграждането на мрежи от оптични влакна или да разбират от технологията DWDM, която в момента е разпространена в по-големите организации. Уплътняването чрез мултиплексиране по дължината на вълната DWDM е просто средство за увеличаване на пропускателния капацитет на съществуващите оптични мрежи. По същество технологията позволява предаването на много повече сигнали при различни дължини на вълните през една носеща вълна. По този начин се изпраща повече информация едновременно през едно влакно. DWDM помага за значително подобряване на комуникациите и ежедневното натоварване.

Изграждането на мрежа има много компоненти, особено по време на първоначалната инсталация. Организациите, които се решат да изграждат собствени мрежи и да си партнират с доставчици на „тъмни влакна“, имат потенциал да създадат по-гъвкави мрежи, които могат да се разрастват заедно с бизнеса им.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X