Операторски Технологии

ЕК призова за общ подход за внедряване на 5G

Иван Гайдаров

Европейската комисия (ЕК) настоя за засилване на сътрудничество между страните членки, за да се ускори и улесни внедряването на 5G, включително намаляване на бюрокрацията, подобряване на достъпа до спектъра и трансгранична координация при разпределението на честотите.

В документ, очертаващ препоръки за развитието на високоскоростни връзки и 5G услуги в целия икономически блок, Комисията призовава страните от Европейския съюз да работят по общ подход за преодоляване на пречките, които понастоящем пречат на внедряването на новата технология - намаляване на разходите за внедряване, премахване на ненужни административни препятствия и подкрепа за трансгранични услуги в транспортния и промишления сектор.

Според ЕК е от съществено значение "да се избягват или свеждат до минимум закъсненията при предоставяне на достъп до радиочестотния спектър, за да се гарантира навременното внедряване на 5G".

ЕК смята също така, че трябва да се наложи срок от четири месеца за предоставяне или отказ на разрешително за строителни работи, свързани с разгръщане на високоскоростни мрежи и иска "навременен и благоприятен за инвестиции достъп до 5G радиочестотен спектър".

Еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон коментира: "Във време, когато достъпът до широколентов интернет представлява както основна стока за европейците, така и геостратегически дял за компаниите, трябва заедно с държавите-членки да ускорим внедряването на защитена оптична мрежа и 5G мрежи."

ЕК иска нейните от страните членки да идентифицират и споделят най-добрите практики за постигане на целите си до 20 декември, като насоките след това ще се съгласуват до 30 март 2021 г.

Положителна стъпка

След публикуването на документа от страна на ЕК, ръководителят на публичната политика на GSMA за Европа Ласло Тот заяви: "Това са най-смелите стъпки, за да се върне планът за действие на Европейската комисия по отношение на 5G в релси. Те се насочиха към най-проблемните места - най-добрите практики за провеждане на търгове за радиочестотния спектър и по-бързо издаване на разрешителни за изграждане на инфраструктура."

Разпространението на 5G в Европа е обект на критики от широк кръг заинтересовани страни, включително бизнес групи и индустриални асоциации, които предупреждават, че континентът изостава силно от други индустриални екосистеми.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X