Телеком Услуги

5G в производството ще генерира $10,8 млрд. до 2030 г.

Владимир Владков

5G и периферните изчисления представляват технологичен скок, който предвещава значителна трансформация на бизнес модели за всички индустрии, включително преработващата промишленост и свързаните с нея вертикали от Индустрия 4.0. Пазарът на 5G връзки в производството се очаква да достигне $10,8 милиарда до 2030 г. при средногодишен темп на растеж (CAGR) от 187%, твърдят консултантите от ABI Research.

"Но за постигане на тази добавена стойност заинтересованите страни в екосистемата първо трябва да оценят как да измерват въздействието на 5G и разгръщането на периферните изчисления", заяви Дон Алуша, старши анализатор в ABI Research. Анализът на компанията за дигитализация тип Индустрия 4.0 се концентрира около конвенционалните финансови показатели (например възвръщаемост на инвестициите, чиста печалба и паричен поток) като критерий за измерване ефективността на 5G и и периферните изчисления. Но тези показатели са финансови измерители за оценка на печалбата и не подхождат за производствените линии. "Следователно екосистемата за Индустрия 4.0 трябва да обмисли алтернативен набор от измервания, които разглеждат как 5G и периферните изчисления подпомагат производственото предприятие да установи оперативни правила за работата на поточните линии. Сред тях са производителност, складови наличности и оперативни разходи за входящия поток на капитала, за наличния капитал, и съответно за изходящия капитал ", обяснява Алуша.

Тези три измервания позволяват на партньори в областта на Индустрия 4.0 (като ABB, Bosch, Siemens) да установят директна връзка между полезността на 5G и това, което се случва на ниво поточни линии. От своя страна, те ще могат да използват тази връзка, за да намерят логичното взаимоотношение между ежедневните операции на завода и цялостната работа на компанията. Едва тогава вертикалите на Индустрия 4.0 ще имат основа за разпознаване на реалната полза от 5G и периферните изчисления . "Също толкова важна е способността за измерване на риска, когато се търси възприемане на 5G активите и периферната технология. Дискусиите за внедряването на нови технологии винаги са се основавали на оценка на риска и възвръщаемостта. Ако тя е наистина завладяваща, ранните внедрители ще поемат риска. 5G и периферните изчисления предлагат безпрецедентни търговски възможности, но по своята същност представляват нови технологии и следователно носят риск", допълва Алуша.

Непрекъснатите опити за поддържане растежа на продуктивността, засилена автоматизация на процесите, за да се отговори на променящите се изисквания на клиента, и необходимостта от създаване на надеждна верига за доставки, която обхваща множество географски региони, принуждават производителите да бъдат по-гъвкави. Според Алуша, "за да разберем важността на веригата за доставки и нейното значение по отношение на конкурентното предимство, не е необходимо да се стига по-далеч от веригата WalMart. WalMart е най-големият търговец на дребно в света (Amazon е вторият по големина) и не произвежда нито един продукт. Всичко, което "прави", е хиперефективна верига за доставки. " Капацитетът, надеждността, висококачественото обслужване и скоростта, осигурени от 5G и хиперконвергираната периферия, могат да оптимизират операциите за суперефективна верига за доставки", допълва анализаторът.

С по-голяма надеждност и по-висока скорост на преноса на данни, които надхвърлят тези на 4G мрежите, комбинация от 5G и локални периферни изчисления ще проправи пътя за нова добавена стойност за бизнеса. Търговските ползи ще се натрупат около три мащабни аспекта: гъвкавост и оптимизация на процесите; по-добро и по-ефективно осигуряване на качеството; подобряване на продуктивността. "Последиците за доставчиците на решения като Ericsson, Huawei, Nokia и ZTE са, че те трябва да подобрят своята "добавена стойност", като допълват задълбочената си техническа експертиза с бизнес експертиза, включително знания за конкретната вертикална индустрия, нови функционални експертизи (продажби, маркетинг и счетоводство), проектиране на решения и консултантска експертиза, оразмерени за конкретната ниша", заключава Алуша.

Снимка на 350543 от Pixabay
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X