Сателитни Услуги

Достъпът до надеждна свързаност би преобразил минния сектор

Иван Гайдаров

Организациите от минната индустрия се затрудняват да се възползват изцяло от приложенията на Интернет на нещата (IoT) заради липсата на надеждна свързаност. Това сочи ново глобално проучване на Inmarsat, водещ доставчик на спътникова комуникация, което установява, че само 15% от организациите в сектора имат постоянен достъп до надеждна свързаност за своите IoT проекти.

Резултатите са част от изследователската програма на Inmarsat за тенденциите в IoT - "Възходът на IoT в минното дело" 2020. В доклада се установява, че 45% от анкетираните са се затруднявали да получат достъп до свързаност за минните си обекти, което пречи на способността им да събират данни. Други 40% посочват, че имат достъп до свързаност, но често пъти тя не е достатъчно устойчива. Само 15% съобщават, че имат достъп до надеждна свързаност, където и да са техните генератори на данни.

През последните години секторът на минното дело увеличава приемането на IoT, като 65% от анкетираните изцяло са разгърнали проекти в сферата, 33% все още тестват, а 2% не са пробвали или разгръщали. Очевидно именно свързаността е възпрепятстващи фактор пред способностите на минния сектор да използват предимствата на IoT.

От 130 респонденти, които са разгърнали напълно проекти в своите минни обекти, 78% са съобщили, че имат достъп до свързаност, като 24% от 130 имат достъп до надеждна свързаност. За разлика от 70-те респонденти, които все още не са разгърнали напълно базирано на IoT решение, само 11% са имали достъп до свързаност и то не достатъно надеждна.

Коментирайки констатациите, Джо Кар, директор по минното дело в Inmarsat, заявява: "Високо надеждната връзка с L-лента BGAN на Inmarsat помага на организациите на всички етапи от пътуването им към реализацията на IoT проекти да получат необходимата надеждна свързаност, за да се гарантира, че те могат да генерират, анализират и управляват необходимите данни и подобряват начина, по който работят. Въпреки че нашето изследване показва, че сектора се радва на подем в приемането на IoT, надеждната мрежова свързаност остава очевидно предизвикателство. За да спечелите стойност от IoT проектите, правилните данни трябва да бъдат на точното място в точното време. В противен случай няма как да се направят точни прогнози и да се очаква възвръщаемост на инвестициите.

По думите му изследването сочи ясна връзка между свързаността и онези респонденти, които са внедрили напълно IoT проекти. "От нашата работа в бранша виждаме, че лошата свързаност може да попречи на реализирането на проект, вече преминал през доказателство за концепция, в основни бизнес операции. От проучването обаче виждаме също така, че за мнозина, които са изцяло разгърнали IoT проекти, свързаността продължава да бъде предизвикателство", категоричен е Джо Кар.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X