Телеком Услуги

Още 15 български общини с ваучери по WiFi4EU

Майя Бойчева-Манолчева

Почти всички общини в страната са се възпозвали от програмата

Белоградчик, Ямбол, Малко Търново, Ябланица и Сопот са сред 15-те български общини, които ще получат ваучери по програмата WiFi4EU, а Хитрино и Ситово остават в резервния списък. Четирите проведени процедури на европейската програма са успели да покрият почти всички общини у нас. Такъв е и случаят с Гърция, Португалия и Хърватия.

Общо 947 от над 8600 подадени в периода 3 - 4 юни 2020 година, са одобрените проекти. Всеки един победител ще бъде уведомен, а пълният списък на тези, които ще се възползват от ваучерите, може да бъде видян тук. След официалната нотификация общините ще бъдат поканени за сключване на договор.

Изборът на кандидатстващите общини се извършва на принципа на поредността на постъпилото предложение, като за първи път от ЕК не поставиха ограничение да максимален брой участващи от държава, а само за минимален брой - 15 ваучера на страна членка. Интересът към процедурата е огромен, като 3000 проектни предложения са постъпили още в рамките на първите пет секунди от отварянето ѝ. Първите подадени предложения са били от общини в Испания, Италия и Румъния.

Това е последната четвърта процедура на програмата WiFi4EU. Ваучерите са в размер на 15 000 евро, валидни са 18 месеца и покриват разходите за оборудване и инсталация на точки за достъп до безжичен интернет, а общините ще трябва да предвидят собствени средства за осигуряване интернет връзката и поддръжката на оборудването поне за три години. Общият бюджет на инициативата за периода 2018 - 2020 година възлиза на 120 милиона евро, а стойността на последната процедура - 14,2 млн. евро.

Снимка: ЕК
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X