Тема На Броя

SDN: Предимства и проблеми

Владимир Владков

При появата на концепцията SDN бързо стана популярно мнението, че нейната реализация ще позволи съществено да се намали цената на мрежата: не много скъп (дори понякога безплатен) програмен контролер, в който е съсредоточен целият „интелект“ на мрежата плюс „неинтелигентни“ комутатори, които ще се произвеждат в масови количества, включително по модела „бяла кутия“ (white box), като това ще позволи сериозно намаляване на цената им. С времето тези илюзии бяха разсеяни и стана ясно, че съществено намаляване на стойността едва ли ще бъде постигнато. Традиционните производители на мрежово оборудване не са заинтересовани от реализация на описания по-горе модели и всъщност ще продължат да диктува „модата“ в мрежовия свят. А и необходимостта от решаване на редица технически задачи като обработката на голям брой потоци от данни и поддръжката на усъвършенствани механизми за QoS не позволяват създаването на много евтин комутатор.

Анкета сред руски бизнес потребители показва, че повечето (72%) проявяват само теоретичен интерес към технологията SDN. Но има и немалко компании (16%), които разглеждат възможността от практическо внедряване на тази технология. 4% от анкетираните на конференцията Ethernet форум в Москва вече тестват решения SDN, а три компании — федерален комуникационен оператор, хотелска верига и инженерингова компания, вече използват отделни SDN елементи. Всеки четвърти анкетиран обяснява практическия си интерес към SDN с това, че технологията ще намали капиталовите разходи (CAPEX) за мрежата, а още толкова разчитат да свият и оперативните си разходи. Три четвърти пък виждат в SDN възможност за съществено повишаване нивото на автоматизация на процесите по управление и експлоатация на мрежата. Това ще доведе до активно разработваните напоследък SDN приложения - програми, реализиращи различни мрежови (служебни) функции и услуги. Използването на такива приложения ще позволи бързо и лесно внедряване на нови мрежови функции.

Това е обаче само бизнес страната на интереса. Има обаче и политически. Напоследък някои руски специалисти защитават тезата, че SDN ще позволи да се премахне зависимостта от западните производители на мрежово оборудване (заради санкциите и общата политика за замяна на вноса с местна продукция). При анкетата на анализаторската група OSP Data обаче тази позиция е намерила подкрепа само сред 16,7% от специалистите с практически интерес към SDN.

Основният проблем пред SDN е сложната интеграция на новото SDN оборудване в мрежи, изградени по традиционни технологии. В същото време всички водещи производители на SDN отделят все по-голямо внимание именно на въпроса за внедряване на SDN продукти в съществуващи мрежи. Повечето вече имат готови решения за хибридни мрежи, в които се съчетават нови (SDN) и стари технологии (с традиционни мрежови протоколи). Подобно „съвместно съществуване“ се осигурява чрез паралелна поддръжка в мрежовото оборудване на два работни режима: традиционна комутация/маршрутизация и SDN.

 

SDN приложения

Едно от важните предимства на SDN е възможността за използване на широк набор приложения, реализиращи различни мрежови услуги и функции. Такива приложения създават както доставчиците на комплексни мрежови решения, така и външни разработчици, служейки си с т.нар. северни интерфейси API за контролерите SDN. Чрез тези интерфейси приложенията „общуват“ с контролера, изпращайки до него информация за реализираните от тях функции. На свой ред контролерът чрез „южен“ интерфейс, например по протокола OpenFlow, инструктира стоящите „под него“ мрежови устройства (комутатори и маршрутизатори) какви действия трябва да предприемат за непосредствено изпълнение на функциите или услугите в мрежата.

Каква функционалност на SDN приложенията е най-търсена от потребителите? Анкета сред специалистите определя 4 типа задачи, чието изпълнение днес, в традиционните мрежи, изисква голям обем ръчен труд и затова се нуждаят от автоматизация. При наличие на приложение за настройка на нови мрежови устройства SDN контролерът може самостоятелно да покаже току-що свързано устройство (например комутатор) и да го конфигурира. Другите желани функции са настройка на алгоритмите за приоритизация и осигурявана на QoS параметри за съществуващи и за нови приложения, блокиране на определени приложения, потребители или групи в съответствие с политиката за сигурност, както и управление на списъците с права за достъп до мрежовите устройства.

При разгръщането на ново приложение, например телефония или видеоконференция, системата автоматично според определени правила назначава един или друг клас обслужване, което се характеризира с определени параметри на QoS, например ниво на приоритета. След това контролерът прилага тези правила, но не поотделно за всяко мрежово устройство, а веднага за цялата мрежа. Такъв подход значително съкращава времето за разгръщане на нови приложения, осигурявайки съгласувано конфигуриране на мрежовите устройства, намаляване вероятността от грешки, свързани с човешкия фактор.

Възможностите на архитектурата SDN бързо и относително просто да разширява функционалността на мрежата с помощта на програмни средства и без инсталиране на специализирани устройства са най-големият плюс за тази технология. И това добре се разбира от производителите, активно формиращи около своите SDN решения екосистеми, привличащи външни разработчици. HP например създаде онлайн магазин за SDN приложения HP SDN App Store, в който според компанията потребителите могат с едно кликване да заредят SDN приложение от магазина върху контролер, да го задействат веднага и да започнат да го ползват. Друг пример е екосистемата NEC SDN Partner Space е, в рамките на която са разработени и тествани много приложения за оптимизация на мрежата, за анализ на нейната производителност, управление на правата за достъп (DPI), за сигурност и т.н. В обозримо бъдеще обаче не се предвижда отказване от мрежовата „класика“.

Глобален пазар на SDN, 2015 – 2020 г. в млрд.

Analysys Mason обяви прогнозите си за развитието на пазара на продукти и услуги за програмно конфигурируеми мрежи. Пазарът обхваща различни направления като продукти за облачни изчисления, средства за виртуализация на мрежови функции (NFV) и поддръжка на програмно конфигурируеми мрежи (SDN), ще расте в периода 2015 до 2020 г. с 32% годишно. Според анализаторите, основна движеща сила ще бъде изграждането на териториално разпределени мрежи SD -WAN, както и разгръщането на услуги на базата на SDN. Анализаторите свързват интереса към SDN с разработвани от операторите стратегии, насочени към цифрово развитие на собствени мрежи с цел намаляване на оперативните разходи и повишаване ефективността на използваните ресурси. Освен това важни фактори са разработката на нови бизнес услуги на пазара, съкращаване на времето за тяхното пускане в реална експлоатация и създаване на ново потребителско изживяване, базирано на работата с широк спектър мобилни приложения.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X