Центрове За Данни

A1 разшири софийския си център за данни до над 1400 кв. метра

Владимир Владков

Операторът А1 България разшири значително капацитета на своя център за данни в София, като въведе в експлоатация още един етаж от сградата. Общата площ на двете нови сървърни зали е над 600 кв. метра, като товаримостта на пода е 1500 кг/м2. В тези зали може да бъде монтирано клиентско оборудване с капацитет над 1600 сървърни шкафа. Освен това има две независими помещения за въвеждане на оптични кабели по независими външни и вътрешни трасета (meet-me rooms) и 5 независими зони за клиентско оборудване, външни кабелни трасета, обслужване на климатизацията, разопаковане и темпериране на оборудване. С това общата площ на сървърните зали в съоръжението на А1 вече е 1400 м2.

Новото сървърно помещение разполага с повече работни места извън сървърните зали, както и всичко необходимо за оптимална работа и сигурност на оборудването на клиентите. В него се помещават различни видове сървърни шкафове с товароносимост от 1000 до 1200 кг. За ИТ оборудването в A1 Data Center е осигурено напълно резервирано постоянно токова (DC) и променливотоково (АС) захранване, енергийно управление на ниво сървърен шкаф, топли и студени коридори, съвременна прецизна и енергийно ефективна климатизация, автоматична пожарогасителна система, контрол на достъпа, видеоконтрол и система за следене параметрите на околната среда на оборудването съгласно стандарта ISA S71.04-2013.

В новите зали на А1 Data Center се помещават различни видове сървърни шкафове с товароносимост от 1000 до 1200 кг.

© A1 България

В новите зали на А1 Data Center се помещават различни видове сървърни шкафове с товароносимост от 1000 до 1200 кг.


С модернизирания център A1 Data Center компанията дава възможност на клиентите си да се фокусират върху основния си бизнес, вместо да търсят подходящо помещение, мониторинг и постоянна охрана на своите сървъри, обясняват от A1. "Имаме значителен опит в управлението на центрове за данни, като освен в сградите в София, кв. Дружба, "Бизнес парк" Младост и ул. "Кукуш", притежаваме колокационни центрове и във Варна, Шумен, Пловдив, Монтана и други градове", добавят от оператора.

Всички локации са 24-часова охрана, 365 дни в годината. Организирана е картова система за контрол на достъпа и видеонаблюдение с DVR система. Същевременно сървърите остават на разположение на клиентите по всяко време, а достъпът на външни хора до тях е невъзможен, твърдят от А1.

Инвестицията в центъра за данни в София изпълнява стратегията за дигиталната трансформация на компанията. Услугите на такъв тип център стават все по-необходими на фирмите, тъй като управлението на собствени сървъри е сложен, енергоемък и скъп процес. В центъра за данни са разположени и облачните платформи на А1 - Virtual Data Center и Exoscale.

Платформата A1 VDC e проектирана с идеята да обслужва корпоративни системи, които имат нужда от ресурсен пул от виртуални машини (например за CRM или ERP приложения). Exoscale е хипермащабируема облачна платформа, чието предназначение е да подпомага разработването и хостването на модерни облачни бизнес приложения, като позволява използването на удобни DevOps инструменти.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X